سختی‌هایی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مسیر دعوت متحمل شد

ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر حج می شود

Designed By Erfan Powered by Muslimoon