احادیثی که در فضیلت عثمان بن عفّان رضی الله عنه آمده­ اند

حضرت عثمان رضی الله عنه در بهشت خواهد بود

بخشنامه‌ی قضایی مشهور عمر بن خطّاب (رضی الله عنه) به ابوموسىٰ اشعری (رضی الله عنه)

Designed By Erfan Powered by Muslimoon