زندگی مردم با انسداد مرز و فراهم نکردن فرصت‌های شغلی، زیر خط فقر است

اسلام را باید طبق شرایط زمان و به زبان روز به جهانیان عرضه کنیم

Designed By Erfan Powered by Muslimoon