نامه‌ی ابوبکر صدیق به اهالی یمن و فراخوان آن‌ها برای جهاد با روم

اسلام را باید طبق شرایط زمان و به زبان روز به جهانیان عرضه کنیم

Designed By Erfan Powered by Muslimoon