سختی‌هایی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مسیر دعوت متحمل شد

اسلام را باید طبق شرایط زمان و به زبان روز به جهانیان عرضه کنیم

Designed By Erfan Powered by Muslimoon