احوال رسول الله صلی الله علیه وسلم با پروردگارشان در حج (۱)

  • ۰۹:۰۵

یگانه سرمایۀ ناتمام و بی پایان بندگان راستین الله، همانا پیوند محکم و ناگسستنی، و ارتباط قوی با الله  می باشد ، حج یکی از مهمترین مناسبات و گردهمایی است که الله  بندگان مؤمن را در سایۀ رحمت خود قرار داده و آنان را بر تقوا و بندگی واقعی پرورش میدهد، که بوسیلۀ آن رابطۀ عمیق میان بنده و پروردگار سبحان تقویت می یابد، همچنان حج مدرسۀ ایمانی بزرگی است که به مسلمانان در عرصه های مختلف، درسهای بزرگ و فواید ارزشمند و اندرز های مفید می آموزد ، و آنان را به مقام و منزلت والای بندگی الله مشرف می سازد. مسلمان در این مناسبت عظیم در مقابل پروردگارش با فروتنی ایستاده و سر تسلیم و اطاعت را به او تعالی فرود می آورد.


پیامبر گرامی ما  در حج نیز مانند همیشه، بیش از دیگران خداوند را یاد نموده و می پرستیدند، همچنان ارتباط ایشان با الله با وجود همه مشغولیت ها و مسؤلیت هایی که بر دوش داشتند، مانند همیشه قوی ومحکم بود. ایشان در این موسم بزرگ وگردهم آیی تاریخی حجاج بیت الله را رهبری نموده آنها را به امور دین شان آگاه می ساختند، همچنان توجه خاص به همسران خویش داشتند و در مورد آنان از صبر وتحمل کار گرفته با آن ها احسان و رویۀ نیکو داشتند. با وجود این همه مشغولیت و مسؤلیت ها، در ارتباط ایشان با پروردگار سبحان هیچ گونه تفاوت یا تکاسل و یا تأخیری صورت نگرفته وایشان را از تواضع و شکستگی در مقابل پروردگار باز نمی داشت.


و اگر بخواهیم شمایل وچگونگی تواضع و شکسته نفسی آنحضرت  را با پروردگارشان در موسم حج، و منظر و نمای پیروی و اطاعت ایشان را یک یک بشماریم، گنجایش آن در این مقام امکان پذیر نیست. بنابر این مهمترین و بارزترین نمونه هایی از شمایل و اوصاف و احوال ایشان را با پروردگار شان مورد بحث و مطالعه قرار میدهیم:


۱– پیامبراکرم ص در زمینۀ توحید و  یگانه پرستی خداوند، توجه جدی بخرج داده آنرا محقق ساختند:


توحید یا خداوند را به یگانگی پنداشتن از بارزترین مسایل بنیادی است که آنحضرتص در راه محقق ساختن و حمایت آن توجه جدی نمودند، تا اطاعت پروردگاربزرگ جهان رابصورت درست ودقیق بجا آورده وفرموده الله را عملی نمایند: (و برای خدا حج وعمره را به تمام رسانید البقره: ١٩۶) یعنی حج و عمره را با رعایت همه حقوق، و بدون کاستن چیزی از مناسک آن، به وجه مطلوب شرعی آن، و با اخلاص برای خداوند و نداشتن قصد منفعتی دنیوی، بپایان برسانید. و هرگاه با دقت به اعمال آن حضرتص دیده شود، اخلاص ایشان به خداوند، و به اتمام رساندن شروط و افعال حج، بصورت آشکار به نظر می خورد که میتوان برجسته ترین نکات آنرا ذیلا یاد آور شد:


*- تلبیه گفتن، شعار حج است واین کلمات قواعد وفواید مهمی مانند: اخلاص عمل ویگانه پنداشتن خداوند ، و تعهد به دوام عبودیت و پایدار بودن در آن، عاجزی و انقیاد در برابر خداوند، اعتراف به نعمت های خداوند را در برداشته، و متضمن ردّ بر تمام باطل پرستان و دشمنان توحید است. چنانکه جابر از پیامبر بزرگ اسلام روایت نموده است که: (آنحضرتص حج را با توحید – تلبیه گفتن- با آواز بلند آغاز نموده فرمودند: (لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمه لک و الملک لاشریک لک). یعنی(حاضرم ای الله، گوش بفرمانم، تو شریکی نداری، همانا ستایش و نعمت، ملک و سلطنت از آنِ توست و شریکی نداری). و در حدیثی که ابوهریره آنرا روایت کرده آنحضرتص چنین فرمودند: (لبیک اله الحق، لبیک). یعنی (من برطاعت تو همیشه حاضرم و پایدار خواهم بود، ای پروردگار حق! گوش بفرمانم)


*-  پیامبرگرامی ما ص توجه جدی بر آن داشتند که عبادات شان خاص به رضای خدا باشد و خواهان آن بودند تا حج ایشان وسیله ریا وشهرت و افتخار بر دیگران قرار نگیرد طوریکه از انس  روایت شده که آنحضرتص فرمودند: (خداوندا! حجی را آرزو دارم که ریا وشهرت در آن نباشد). این درسی است برای امت ایشان تا حج وتمامی عبادات را خالص برای خداوند انجام داده و از شهرت و افتخار بر دیگران اجتناب ورزند. زیرا آنحضرتص از هرگونه ریا کاری و شهرت طلبی دور و مبرا بودند.


*- همچنان قرائت سورۀ (کافرون و اخلاص) در دو رکعت طواف، دلیل آشکار بر دقت و توجه ایشان ص به یگانه پرستی او تعالی است، قسمیکه از جابر روایت است که آنحضرتص در دو رکعت طواف دو سورۀ توحید و اخلاص را تلاوت نمودند: (قل یا ایها الکافرون) ودر روایتی دیگر: (در دو رکعت طواف دو سورۀ اخلاص را قرائت نمودند: (قل یاایها الکافرون) و (قل هو الله احد).


*- آنحضرت ص هنگامیکه بر صفا و مروه بالا می رفتند، خداوند را به یگانگی یاد می نمودند قسمیکه در حدیث جابر روایت شده که:

(آنحضرت ص در آغاز بر کوه صفا بر آمدند تا آنکه خانۀ کعبه را دیدند و رو به قبله، خداوند را به یگانگی یاد نموده و(الله اکبر) گفته و فرمودند: (لا اله الا الله وحده لاشریک له، له الملک وله الحمد، و هوعلی کل شی قدیر، لا اله الاالله وحده……) یعنی (معبود برحق جز الله نیست که یکی است و شریکی برایش نیست، ملک و ثنا و ستایش خاص از آنٍ اوست و او بر هر چیز تواناست) سه بار تکرار نمودند، ونیز هنگامیکه بر کوه مروه رفتند ایستاد شدند همین دعا را خواندند).


*- همچنان آنحضرت ص در روز عرفه این کلمۀ بزرگ و با عظمت را به کثرت تکرار می نمودند. چنانکه فرموده اند: (بهترین دعا، دعای روز عرفه است و بهترین سخنانی که من و پیامبران قبل از من فرموده اند: (لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، له الملک وله الحمد وهو علی کل شی قدیر) است. و در روایت دیگر چنین آمده است: ( بیشترین دعای پیامبرص در روز عرفه (لاإله إلا الله) بود. ودر لفظی(بیده الخیر) آمده است. یعنی: (خیر همه بدست او تعالی می باشد). پس روز عرفه روز دعاست، و بهترین ذکر(لا إله إلاالله) است، و پیامبرخدا ص در بهترین روز، بهترین ذکر ورد زبان مبارک شان بود.


اما اگر امروز به شکل عام به وضع نا گوار مسلمانان و بطور خاص به حجاج نظر بیندازیم- با تأسف – انواع جهل و نادانی را که مربوط به حقوق خداوند بر بندگان است، مشاهده خواهیم کرد. مفهوم عبادت و پرستش که همانا نیایش، تعظیم، فرمانبرداری واحترام و اجلال خداوند در آشکار و پنهان می باشد، از برخی مسلمانان امروزی رخت بر بسته است، دامنۀ خرافات، بدعت، و امور شرکی چنان میان مسلمانان وسعت یافته که جلوگیری آن کاریست، دشوار! بنابر این بردعوتگران و اهل علم و دانش مسؤلیت بس بزرگی قرار دارد – بویژه در این مناسبت بزرگ – تا مردم را از اساسات دین اسلام آگاه ساخته، حقیقت یگانه پرستی را که کلیه پیامبران به آن دعوت می نمودند، به آنان بیان کرده و از شرک و بدعت و خرافات و گمراهی بر حذر شان دارند. چنانکه هویداست اولین ارشاد آنحضرت ص به مردم توحید و یگانه پنداشتن او تعالی بود که آنرا بر سایر ارکان اسلام مقدم میدانستند ، و هنگامیکه ایشان معاذ  را به یمن گماشتند به وی دستور داده فرمودند:

(آنها را دعوت کن تا گواهی دهند که معبود بر حق جز الله نیست، و اینکه من رسول و فرستاده خدا  می باشم. اگر آنها در این امر از تو پیروی کردند آنها را آگاه کن که خداوند  در هر شب و روز پنج وقت نماز برایشان فرض نموده است و اگر آن ها در این امر از تو پیروی کردند، آنان را آگاه کن که الله تعالی بر آنها صدقه ای فرض نموده که از ثروتمندان شان گرفته شده وبه فقرای شان باز گردانده میشود …)


پس حاجی محترم! حالا که خداوند  ترا شایسته این فریضۀ پرفیض و بزرگ دیده و از میان میلیون ها مسلمان هموطنت ترا به این سر زمین پاک مشرف ساخته است، باید با خدایت عهد ببندی که جز ذات یکتای او، چیزی دیگر را نمی پرستی، فرایض او را ترک نکرده، و برای زنده کردن  سنت پیامبرص در همه عرصه های زندگی ات تلاش می ورزی، ظلم بر کسی نکرده،و حق کسی را تلف نخواهی کرد، دروغ نخواهی گفت، و قرآن را مهجور نخواهی گذاشت، اگر خود نتوانی، فرزندانت را برای خدمت قرآن آماده خواهی کرد.*****************************************


نام کتاب:احوال پیامبر ص در حج/   تألیف: فیصل بعدانی/ ترجمه: قریب الله مطیع

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Muslimoon